Privacyverklaring

De gegevens die je invult

Wij vinden privacy net zo belangrijk als jij. Daarom doen we er alles aan om jouw gegevens te beschermen, of je nu een klant bent of alleen even op onze site komt kijken. Wij en verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

 

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: The CI Bookshop
Website: https://www.thecibookshop.com
Inschrijfnummer KvK: 68121466
BTW-nummer: NL1425.61.256.B03

 

2. E-mailadres

Bij het verzamelen van jouw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer jij daarvoor geen toestemming heeft verleend.

 

3. Postadres

Wij gebruiken jouw postadres alleen voor het verzenden van informatie die jij hebt aangevraagd.

 

4. Telefoonnummer

Wij gebruiken jouw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

 

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

 1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
  • de uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst;
  • de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
  • de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij jouw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
 2. jij toestemming hebt gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren jouw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

 

6. Bijzondere persoonsgegevens

In het kader van het aanbieden van producten of diensten die jou zouden kunnen interesseren, kunnen wij gegevens van personen die hun gegevens beschikbaar hebben gesteld doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, wanneer dit noodzakelijk is;

 • voor de uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst;
 • voor de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
 • voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang tenzij jouw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren.

Als bovenstaande gronden niet van toepassing zijn, vragen wij jouw toestemming voordat de gegevens met derden worden gedeeld.

Voor meer informatie kun je het 'privacy-beleid' raadplegen van:

 • TPRS Academy: http://www.tprsacademy.com

 

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

 • Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
 • Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up);
 • Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

 

8. Veiligheid opslag van gegevens

 Veiligheidscriteria

 • Op de pagina waar je persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
 • Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
 • Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
 • Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
 • Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
 • Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.
 • Minimaal 2 maal per jaar wordt onze site getoetst op applicatie kwetsbaarheden uit de zogenaamde OWASP top 10.

 

9. Toegang tot jouw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als je toegang wenst tot deze informatie, of jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve dan contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

 

10. Contact

Als je wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun je contact opnemen:

 • Op het volgende e-mailadres: info@thecibookshop.com
 • Op het volgende telefoonnummer: 06 1232 9694

 

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zul je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »