Klachtenregeling

Natuurlijk doen wij er alles aan om te zorgen dat de trainingen, workshops en coachingstrajecten optimaal verlopen. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de workshop/training, de docent, de begeleiding of het cursusmateriaal. Wij stellen het op prijs als u in dat geval uw klacht zo snel mogelijk aan ons meldt. Wij zoeken dan samen met u naar een oplossing.

Indienen van de klacht

U vult het klachtenformulier in dat TPRS Academy u op aanvraag ter beschikking stelt en stuurt dit per post of per e-mail aan de directie van TPRS Academy. De klacht dient duidelijk geformuleerd te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem ingediend worden.

Afhandeling van de klacht

Wij benaderen u binnen twee weken na ontvangst van uw klacht over de wijze van afhandeling en de termijn waarop dit zal plaatsvinden. Wij proberen daarbij zoveel mogelijk in overleg met u naar een oplossing zoeken. We streven ernaar de klacht binnen zes weken tot tevredenheid af te handelen, en zullen u schriftelijk vragen of u tevreden bent over de afhandeling. Mocht het niet mogelijk zijn om binnen zes weken tot een oplossing te komen, dan wordt u binnen deze termijn daarvan in kennis gesteld en ontvangt u een indicatie van de te verwachten nieuwe termijn voor afhandeling.

Beroepsinstantie

Indien het niet mocht lukken gezamenlijk tot een bevredigende oplossing te komen, leggen wij uw klacht graag voor aan een onafhankelijke bemiddelaar, de heer B.J. van Spaendonck van Adriaanse De Meijer advocaten te Amsterdam. TPRS Academy zal zich geheel schikken in het oordeel van deze bemiddelaar en het oordeel als bindend accepteren. De consequenties worden snel afgehandeld.

Vertrouwelijkheid

Elke klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De betrokkenen zijn uitsluitend: de cursist, de docent die de cursus verzorgt, de leiding van het instituut en, in laatste instantie, de bemiddelaar.

Registratie

Het klachtenformulier en de eventuele correspondentie die hieruit voortvloeit, worden minimaal 2 jaar bewaard ten kantore van TPRS Academy en daarna vernietigd.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »